UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 4 z dnia 10 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 246 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Cyfrowy Olsztyn""
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty17
3 Marzec10
4 Kwiecień17
5 Maj12
6 Czerwiec16
7 Lipiec12
8 Sierpień9
9 Wrzesień16
10 Październik16
11 Listopad10
12 Grudzień0