UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 2 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37 a"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty11
3 Marzec8
4 Kwiecień13
5 Maj14
6 Czerwiec18
7 Lipiec11
8 Sierpień3
9 Wrzesień19
10 Październik13
11 Listopad11
12 Grudzień0