UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.3.2020 Wniosek - planowane inwestycje"
Rok:
1 Styczeń34
2 Luty51
3 Marzec76
4 Kwiecień71
5 Maj83
6 Czerwiec38
7 Lipiec25
8 Sierpień15
9 Wrzesień33
10 Październik27
11 Listopad9
12 Grudzień0