UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.2.2020 Wniosek - liczba wydanych pozwoleń na budowę"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty18
3 Marzec15
4 Kwiecień21
5 Maj21
6 Czerwiec35
7 Lipiec17
8 Sierpień11
9 Wrzesień25
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0