UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenia Prezydenta 2020"
Rok:
1 Styczeń7106
2 Luty7888
3 Marzec4433
4 Kwiecień1738
5 Maj3117
6 Czerwiec3671
7 Lipiec2029
8 Sierpień811
9 Wrzesień524
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0