UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie 19.12-09.01.2019"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty19
3 Marzec16
4 Kwiecień11
5 Maj15
6 Czerwiec18
7 Lipiec18
8 Sierpień9
9 Wrzesień13
10 Październik23
11 Listopad15
12 Grudzień11