UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2020 r."
Rok:
1 Styczeń6271
2 Luty4502
3 Marzec7146
4 Kwiecień5928
5 Maj5937
6 Czerwiec7439
7 Lipiec10108
8 Sierpień3401
9 Wrzesień34004
10 Październik714
11 Listopad0
12 Grudzień0