UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2020 r."
Rok:
1 Styczeń3240
2 Luty7045
3 Marzec4110
4 Kwiecień2055
5 Maj4184
6 Czerwiec20945
7 Lipiec4542
8 Sierpień2440
9 Wrzesień4420
10 Październik8250
11 Listopad9750
12 Grudzień681