UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 543 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych "
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty12
3 Marzec17
4 Kwiecień14
5 Maj12
6 Czerwiec17
7 Lipiec18
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0