UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 538 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerwy"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty17
3 Marzec16
4 Kwiecień14
5 Maj11
6 Czerwiec14
7 Lipiec10
8 Sierpień7
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0