UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 536 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty17
3 Marzec15
4 Kwiecień14
5 Maj10
6 Czerwiec14
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0