UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 530 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zawartości "Raportu o stanie Miasta Olsztyna""
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty29
3 Marzec15
4 Kwiecień16
5 Maj13
6 Czerwiec14
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0