UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie o sprzedaży ruchmości z wolnej ręk, dotyczy pojazdów numer rej. WCI 41906 i NO 5355L"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty16
3 Marzec16
4 Kwiecień12
5 Maj12
6 Czerwiec24
7 Lipiec15
8 Sierpień9
9 Wrzesień11
10 Październik25
11 Listopad14
12 Grudzień3