• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 523 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowego zakresu zadań Zastępców Prezydenta Olsztyna oraz sprawowania przez nich nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty16
3 Marzec10
4 Kwiecień12
5 Maj15
6 Czerwiec29
7 Lipiec23
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0