• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przez ruch po zdrowie upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych" 2020"
Rok:
1 Styczeń108
2 Luty23
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0