UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 516 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty12
3 Marzec19
4 Kwiecień9
5 Maj13
6 Czerwiec13
7 Lipiec14
8 Sierpień9
9 Wrzesień12
10 Październik16
11 Listopad6
12 Grudzień6