UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 29.11-20.12.2019"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty20
3 Marzec17
4 Kwiecień17
5 Maj10
6 Czerwiec23
7 Lipiec14
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0