UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 512 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. "Raportu o stanie Miasta Olsztyna""
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty14
3 Marzec14
4 Kwiecień16
5 Maj17
6 Czerwiec14
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0