UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Deklaracja dostępności"
Rok:
1 Styczeń20833
2 Luty20591
3 Marzec13058
4 Kwiecień16592
5 Maj28640
6 Czerwiec18079
7 Lipiec18119
8 Sierpień1692
9 Wrzesień4806
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0