UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Deklaracja dostępności"
Rok:
1 Styczeń10893
2 Luty9964
3 Marzec11242
4 Kwiecień15561
5 Maj12189
6 Czerwiec6744
7 Lipiec8754
8 Sierpień3104
9 Wrzesień36219
10 Październik1503
11 Listopad0
12 Grudzień0