UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia Użytkowników Ogrodu „Skanda” z siedzibą w Olsztynie "
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty19
3 Marzec17
4 Kwiecień19
5 Maj15
6 Czerwiec19
7 Lipiec16
8 Sierpień10
9 Wrzesień17
10 Październik22
11 Listopad16
12 Grudzień0