UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 507 z dnia 26 listopda 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn na 2019 rok"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty14
3 Marzec18
4 Kwiecień11
5 Maj12
6 Czerwiec16
7 Lipiec3
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0