UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 499 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 6 im. Jeana de La Fontaine'a w Olsztynie - Pani Ilony Zgliczyńskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego "
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty15
3 Marzec15
4 Kwiecień8
5 Maj13
6 Czerwiec15
7 Lipiec12
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0