• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 498 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie - Pana Piotra Barisa ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty9
3 Marzec8
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0