UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 494 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zakład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty13
3 Marzec13
4 Kwiecień14
5 Maj11
6 Czerwiec12
7 Lipiec14
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0