UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 486 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty17
3 Marzec15
4 Kwiecień14
5 Maj15
6 Czerwiec14
7 Lipiec19
8 Sierpień10
9 Wrzesień46
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0