UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie 20.11-11.12.2019"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty19
3 Marzec19
4 Kwiecień13
5 Maj13
6 Czerwiec22
7 Lipiec16
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0