UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 479 z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 32 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu o charakterze opiniodawczym i doradczym opiniującego projekty murali artystycznych planowanych do wykonania w przestrzeni publicznej na terenie Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty14
3 Marzec13
4 Kwiecień13
5 Maj14
6 Czerwiec16
7 Lipiec5
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0