UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, położoną przy ul. Sielskiej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym."
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty18
3 Marzec17
4 Kwiecień10
5 Maj11
6 Czerwiec22
7 Lipiec10
8 Sierpień9
9 Wrzesień9
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0