UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia pod nazwą "Klub Wolontariusza""
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty20
3 Marzec19
4 Kwiecień23
5 Maj11
6 Czerwiec25
7 Lipiec21
8 Sierpień9
9 Wrzesień21
10 Październik26
11 Listopad14
12 Grudzień1