UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 468 z dnia 31 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały dotyczącej określenia zasad gospodarki lokalami użytkowymi Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty12
3 Marzec14
4 Kwiecień17
5 Maj11
6 Czerwiec12
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0