UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej - 28.10.19doc"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty16
3 Marzec16
4 Kwiecień10
5 Maj9
6 Czerwiec16
7 Lipiec8
8 Sierpień11
9 Wrzesień9
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0