UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 464 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty9
3 Marzec12
4 Kwiecień12
5 Maj12
6 Czerwiec10
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0