• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za III kwartał 2019 r."
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik52
11 Listopad21
12 Grudzień8