UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 452 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37a"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty18
3 Marzec18
4 Kwiecień14
5 Maj13
6 Czerwiec14
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0