UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 447 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty14
3 Marzec13
4 Kwiecień14
5 Maj12
6 Czerwiec14
7 Lipiec9
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0