UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 442 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty16
3 Marzec15
4 Kwiecień14
5 Maj10
6 Czerwiec19
7 Lipiec17
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0