UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie 24.09-15.10.2019"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty22
3 Marzec26
4 Kwiecień14
5 Maj14
6 Czerwiec18
7 Lipiec12
8 Sierpień10
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0