UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 429 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych"
Rok:
1 Styczeń23
2 Luty19
3 Marzec21
4 Kwiecień18
5 Maj16
6 Czerwiec17
7 Lipiec2
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0