UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Olsztyn, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 11.09-02.10.2019"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty24
3 Marzec20
4 Kwiecień23
5 Maj14
6 Czerwiec25
7 Lipiec15
8 Sierpień13
9 Wrzesień14
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0