UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie 11.09-02.10.2019"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty24
3 Marzec17
4 Kwiecień13
5 Maj16
6 Czerwiec15
7 Lipiec11
8 Sierpień6
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0