UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za rok obrotowy 2019"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty26
3 Marzec20
4 Kwiecień17
5 Maj11
6 Czerwiec20
7 Lipiec13
8 Sierpień8
9 Wrzesień13
10 Październik23
11 Listopad14
12 Grudzień9