UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.319.2019 Wniosek - kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 r."
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty15
3 Marzec31
4 Kwiecień31
5 Maj29
6 Czerwiec17
7 Lipiec9
8 Sierpień20
9 Wrzesień6
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0