UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.314.2019 Wniosek - kopie wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty14
3 Marzec15
4 Kwiecień13
5 Maj10
6 Czerwiec18
7 Lipiec17
8 Sierpień7
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0