UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.314.2019 Wniosek - kopie wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty9
3 Marzec14
4 Kwiecień17
5 Maj20
6 Czerwiec15
7 Lipiec10
8 Sierpień15
9 Wrzesień10
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0