UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ok.1431.312.2019 Wniosek - kopie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę ul. Bałtycka"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty11
3 Marzec12
4 Kwiecień17
5 Maj22
6 Czerwiec14
7 Lipiec15
8 Sierpień16
9 Wrzesień6
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0