UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia pod nazwą Młodzieżowe Forum Rozwoju, z siedzibą przy ulicy Zbigniewa Herberta 12 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty16
3 Marzec17
4 Kwiecień15
5 Maj10
6 Czerwiec26
7 Lipiec11
8 Sierpień7
9 Wrzesień12
10 Październik22
11 Listopad11
12 Grudzień0