UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 414 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2019 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty13
3 Marzec14
4 Kwiecień11
5 Maj14
6 Czerwiec17
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0