UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie do racjonalnej obsługi budynku 27.08-17.09.2019"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty21
3 Marzec17
4 Kwiecień12
5 Maj9
6 Czerwiec18
7 Lipiec10
8 Sierpień11
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0