UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 409 z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 364 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerw oraz Zarządzenie Nr 371 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerw"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty10
3 Marzec15
4 Kwiecień12
5 Maj12
6 Czerwiec19
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0