UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 405 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna""
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty15
3 Marzec11
4 Kwiecień13
5 Maj10
6 Czerwiec11
7 Lipiec7
8 Sierpień3
9 Wrzesień11
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0