UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 399 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie Pani Katarzynie Annie Chamerskiej"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty10
3 Marzec13
4 Kwiecień10
5 Maj9
6 Czerwiec9
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0