UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 397 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Pani Zofii Barbarze Bogacz"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty15
3 Marzec12
4 Kwiecień13
5 Maj12
6 Czerwiec12
7 Lipiec15
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0